Tjenester


Faste tjenester

Ved kjøp av tomt i Mjøsli Hytter og Naturpark, inngås en gjensidig avtale om drift av grunnleggende infrastruktur.

Veivedlikehold og brøyting fram til tomtegrense, vannforsyning og avløp/ kloakk samt vedlikehold av fellesområder ivaretas av grunneier i samråd med Mjøsli Hytteforening. Serviceavgift faktureres fra grunneier og ligger på ca. kr. 600,- per mnd.

Mjøsli Naturpark består av fellesområder, skiløyper, turstier, lekeplasser, badeplasser osv. i naturlig nærhet til hyttefeltet.

Andre tjenester 

Utover tjenester som dekkes av serviceavgiften, tilbys blant annet:

 • Brøyting av privat innkjørsel/biloppstillingsplass – kr 900 inkl mva for sesongen 2017/18.
 • Ved – 40 liter sekk tørr bjerkeved  – kr 70 inkl mva levert ved hytta.
 • Utleie og håndtering av kunder ifbm utleie
 • Beising/maling
 • Snekkerarbeider/grunnarbeider

Ta kontakt dersom du ønsker å bestille en eller flere av disse tjenestene

Ønsker du bredbånd og TV på hytta?

Bestillingsskjema bredbånd og kabel-TV i Mjøsli


Vann og avløp

Prøveresultater råvann og drikkevann Mjøsli 2019

Prøveresultater råvann og drikkevann Mjøsli 2018

Prøveresultater råvann og drikkevann Mjøsli 2017
Informasjonsmøte om vann og avløp i Mjøsli 2017

Viktige telefonnumre

 • Stange kommune: 62 56 20 00
 • Stange Legesenter (arbeidstid):  62 57 40 00
 • Legevakt Stange: 62 56 20 00
 • Ambulanse: 113
 • Brann: 110
 • Politi: 112

Feier kan bestilles etter behov på tlf. 400 07 999 (anbefales hvert fjerde år) Rutine for feiing av fritidsbolig er under planlegging og vil sannsynligvis komme på plass i løpet av 2017, etter det er vedtatt av kommunestyret i Stange.

Nærmeste dagligvare finner du på Minnesund som ligger 15 km sørover på E6.

Drift av teknisk infrastruktur i Mjøsli

Betalingssatser og gebyrer i Stange kommune 2017