Skiløyper på Strandlykkja – endring av trasé

INFORMASJON FRA STANGE ALMENNING:

 

Historie

Stange Almenning har siden etableringen av det nye hyttefeltet v/Granerudsjøen i 2005 kjørt skiløyper med snøscooter. Trasene vi har kjørt startet med kjøring fra Midskogbrakka og inn til Eidsvoll kommunes løypenett i sydenden av Ottsjøen.

Etter hvert som det kom opp hytter i Mjøsli, har vi også kjørt fra Midtskogbrakka og ned til disse hyttene når det har vært tilstrekkelig med snø.

 

Fremtidig tilbud

 Det har nå gått 10 år siden denne forsiktige starten på Granerud. Etter hvert er det to utfordringer som har dukket opp:

a) Krav om bedre spor – snøscooter er for dårlig – «skrik» etter løypemaskin.

b) Det er ikke snøforhold til å kjøre ned til Mjøsli

Med bakgrunn i det som er nevnt her tok i april mnd. Mjøsli og Stange Almenning kontakt med Eidsvoll kommune og Espa Idrettslag med tanke på et samarbeid for å få til et løypenett som knytter Knuken til Eidsvoll. Strekningen vi her snakker om er ca. 15 km hvorav de skulle kjøre om lag 50 % hver.

Etter en befaring med ansatte i Eidsvoll kommune endte denne henvendelsen med at de meldte tilbake at de ikke har kapasitet til å kjøre for oss.

Fra Espa Idrettslag har derimot sagt seg villige til å kjøre strekningen Knuken – Granerud (Om lag 9 km av de 15 omtalt ovenfor) med sin nyinnkjøpte maskin.

Kort beskrivelse av det nye tilbudet (beskrevet fra Nord):

  1. Start v/Knuken skisenter på Espa. Her har Espa idrettslag en stor lavvo i tre.
  2. Løypa går ned til Gammelsagvegen hvor den krysser over til en nygravd trase oppover til Gransjødammen. Herfra går løypa opp på Korpbergsvegen.
  3. Løypa følger overnevnte veg frem til Fylkesvegen Strandlykkja – Bruvoll. Etter å ha krysset denne vegen følger løypa myrene om Midtskogbrakka like frem til gjerdet v/stor plass på det nye hyttefeltet i Granerud.

For de av dere som synes 18 km er for lite (tur retur Knuken) kan vi opplyse at det i tillegg er mange km med oppkjørte løyper fra Knuken og videre mot nord og øst i Stange Almenning.

Dette betyr at det ikke vil bli kjørt løype sydover mot Eidsvoll

 

Ikrafttreden

Det legges opp til å få ferdig trasen i løpet av uke 2 / 2016 Avtalen m/Espa idrettslag åpner fro inntil 15 turer frem til påske (avhengig av behov). Så fort løypemaskinen har klargjort spor vil dette bli annonsert på vår hjememside.

 

Med ønske om at dette skal bli en forbedring av skitilbudet syd i Stange Almenning.

 

STANGE ALMENNING

Jørgen-Petter Nermo

Driftssjef

 

KART OVER SKILØYPE

Tips en vennShare on Facebook
Facebook
Email to someone
email