Fremtidig utvikling i Mjøsli

Det foreligger planer om utvidelse av hytteområdet Mjøsli ved Strandlykkja i Stange. Regulert inn i planene er også en skibakke og et hotell. Rett ved E6 vil det komme 60–80 båtplasser.

Per i dag jobber Mjøsli AS med utvikling, utbygging og salg av tomter i området Mjøsli Budalen. Her er det 82 tomter hvorav cirka 40 tomter er solgt. Dette er statusen i april 2015:

  • 16 ferdigstilte hytter som er tatt i bruk
  • 5 hytter under oppføring
  • 5 hytter under planlegging i samarbeid med kunde

Et hotell og skibakke ble tatt inn i reguleringsbestemmelsene allerede i 2007. Selve plasseringen er langs Lysjøvegen parallellveien til Budalsvegen. Vi vil likevel understreke at dette ligger langt frem i tid. Først når 60-70 tomter er solgt, vil arbeid med utbygging av Mjøsli Området Fallhøgda starte. Her er det regulert inn 229 tomter. Vi antar at det bør være minst 150 hytter før det blir økonomi til å bygge bakken og hotellet med servering.

Reguleringskart Mjøsli delområde 1 + Fallhøgda Bilag 1 - Reguleringsplan Fallhøgda Mjøsli.pdf

Tips en vennShare on Facebook
Facebook
Email to someone
email